Här har det hänt något märkligt / Something strange has happened here / Hier ist etwas Merkwürdiges geschehen

Det är visst något mer än bara älven som har flyttat.

Bredvid stigen är det brant. En stor kulle med sand och grus. Här, där du går, var det lika mycket sand för länge sedan. Och även där nere där Indalsälven strömmar. Det var faktiskt en jättestor sandås här, med en sjö på andra sidan. Men var är sanden nu?

Du var ju så bra på att hitta vattnet. Kan du leta upp sanden också? Det är massor av sand som har försvunnit. Var är den? Kanske längre fram längs stigen.

Something strange has happened here

It’s not only the river that has moved. There is a steep slope beside the path. A big pile of sand and gravel. A long while ago, here, where you are walking, there was just as much sand. As well as down there where Indalsälven now flows. There was actually a gigantic sandy ridge here, with a lake on the other side. But where did the sand go?

You were so good at finding the water. Can you find the sand as well? Loads and loads of sand has disappeared. Where is it? Perhaps it’s further along the path.

Hier ist etwas Merkwürdiges geschehen

Offenbar ist nicht nur der Fluss umgezogen. Neben dem Weg ist es steil. Ein großer Hügel mit Sand und Kies. Hier, wo du gehst, gab es vor langer Zeit ebenso viel Sand. Genau wie auch da unten, wo der Indalsälven fließt. Es lag sogar ein mächtiger Sandrücken hier, mit einem See auf der anderen Seite. Aber wo ist der Sand denn jetzt?

Es ist dir ja so gut gelungen, das Wasser zu finden. Kannst du jetzt auch den Sand finden? Große Mengen Sand sind verschwunden. Wo ist er? Vielleicht weiter vorn am Weg.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 7 maj 2024