Hur kan vattnet bara försvinna? / How can water just disappear? / Wie kann Wasser einfach verschwinden?

Du gick ju nyss över Döda fallet. För länge sedan forsade vatten där.

Det var ett stort vattenfall. Var finns det vattnet nu? Kan vatten bara försvinna?

Det är massor av vatten som är borta. Kan du hitta vattnet? Vi följer stigen och letar

How can water just disappear?

You just walked over Döda fallet. Water flowed there a long time ago. It was a big waterfall. Where is that water now? Can water just disappear?

Lots of water vanished. Can you find it? Let’s follow the path and have a look.

Wie kann Wasser einfach verschwinden?

Du hast ja soeben den Döda falletl überquert. Vor langer Zeit brauste dort Wasser. Es war ein großer Wasserfall. Wo ist das Wasser denn jetzt? Kann Wasser einfach so verschwinden?

Große Mengen Wasser sind einfach weg. Kannst du es finden? Wir folgen dem Weg und suchen.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 3 maj 2024