Ser du nåt kryp? / Can you see any creepy crawlies? / Tierchen suchen

Kolla in den här stammen. Den är gammal och rynkig. I den skrovliga barken finns massor av bra gömställen för insekter och andra små kryp.

Kolla om det finns kryp som leker kurragömma med dig. Du får gå nära och leta noga. Fast utan att pilla sönder barken. Kan du hitta flera gamla träd där små kryp kan gömma sig?

Can you see any creepy crawlies?

Look at this trunk. It is old and wrinkled. Inside the rough bark there are lots of good hiding places for insects and other creepy crawlies.

See whether any little creepy crawlies are playing hide-and-seek with you. You will have to get up close to look, but without picking off the bark. Can you find more old trees where creepy crawlies could be hiding?

Tierchen suchen

Schau dir diesen Baumstamm genau an. Er ist alt und runzelig. In der verkrusteten Rinde gibt es massenweise gute Verstecke für Insekten und andere kleine Tierchen.

Schau nach, ob es Tierchen gibt, die mit dir Verstecken spielen. Du musst nahe herangehen und gut hinsehen. Aber ohne die Rinde abzuklauben. Kannst du noch mehr alte Bäume finden, wo kleine Tierchen sich verstecken können?

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer – millustration.se.

Senast uppdaterad 3 maj 2024