Kunglig graffiti/Royal graffiti/Königliche Graffiti

Tre kungligheter har besökt Döda fallet. Deras signaturer finns på stenblocket framför dig.

Hur kommer det sig att kungligheter vill besöka den här platsen? Döda fallet är platsen för Sveriges hittills största naturkatastrof. Händelsen blev snabbt känd över hela landet och fascinerar många än idag. Det finns mycket att lära sig av det som hände här. Även för kungar och prinsessor.

Kung Oscar II

(1829–1907)

Oscar II besökte Döda fallet 25 augusti 1890. Nästan hundra år efter katastrofen. Vid Oscar II:s kröning i Trondheim år 1873 hade han Jämtlands fältjägarkår som hedersvakt. Sverige och Norge var då i union och Oscar II blev Kung över båda länderna. År 1905 blev unionen upplöst.

Prinsessan Thérèse

(1836–1914)

Thérèse besökte Döda fallet 18 juli 1892. Thérèse var tysk prinsessa, med nästan lika många förnamn som Pippi Långstrump: Teresia Amalia Karolina Josefina Antoinetta av Sachsen-Altenburg. Hon blev prinsessa även i Sverige när hon gifte sig med prins August, Oscar II:s lillebror.

Kung Carl XVI Gustaf

(1946–)

Carl XVI Gustaf besökte Döda fallet 1996. Då deltog han i en ceremoni för att uppmärksamma att det var 200 år sedan Storforsen tystnade. När Carl Gustaf föddes till prins fick han titeln Hertig av Jämtland. När han blev kung,1973, lämnade han tillbaka titeln. Kungen har besökt Jämtland många gånger.

Royal graffiti

Three royals have visited Döda fallet. Their signatures are on the boulder in front of you.

Their signatures are on the boulder in front of you. Why do members of the royal family want to come here? Döda fallet is the site of Sweden’s biggest natural disaster. It quickly became famous throughout the country and still fascinates people today. There is a lot to be learned from what happened here.Even for kings and princesses.

Kung Oscar II

(1829–1907)

Oscar II visited Döda fallet on 25 August 1890, almost a century after the disaster. When Oscar II was crowned in Trondheim in 1873 he had the Jämtland Ranger Corps as his guard of honour. Sweden and Norway were united kingdoms and Oscar II became king of both countries. The union was dissolved in 1905.

Prinsessan Thérèse

(1836–1914)

Thérèse visited Döda fallet on 18 July 1892. Thérèse was a German princess, with almost as many names as Pippi Longstocking: Teresia Amalia Karolina Josefina Antoinetta of Saxe-Altenburg. She also became a princess of Sweden when she married Prince August, the younger brother of Oscar II.

Kung Carl XVI Gustaf

(1946–)

Carl XVI Gustaf visited Döda fallet in 1996. He participated in a ceremony to mark the 200th anniversary of Storforsen’s silencing. When Carl Gustaf was born, he was given the title of Duke of Jämtland. When he became king, in 1973, he handed back the title. The king has visited Jämtland many times.

Königliche Graffiti

Drei königliche Hoheiten haben den Toten Wasserfall besucht. Ihre Signaturen kannst du auf dem Steinblock vor dir sehen.

Ihre Signaturen kannst du auf dem Steinblock vor dir sehen. Wie kommt es, dass Könige und Prinzessinnen diesen Ort besuchen wollen?

Der Tote Wasserfall ist der Schauplatz von Schwedens bisher größter Naturkatastrophe. Das Ereignis wurde schnell im ganzen Land bekannt, und es fasziniert noch heute viele Menschen. Man kann viel lernen aus dem, was damals hier geschah. Das gilt auch für Könige und Prinzessinnen.

Kung Oscar II

(1829–1907)

Oscar II besuchte den Toten Wasserfall am 25. August 1890. Fast 100 Jahre nach der Katastrophe. Bei der Krönung Oscars II. in Trondheim im Jahr 1873 hatte er Jämtlands Feldjäger als Ehrenwache. Schweden und Norwegen waren damals eine Union, und Oscar II. wurde in beiden Ländern König. 1905 wurde die Union aufgelöst.

Prinsessan Thérèse

(1836–1914)

Thérèse besuchte den Toten Wasserfall am 18. Juli 1892. Thérèse war eine deutsche Prinzessin mit fast ebenso vielen Vornamen wie Pippi Langstrumpf: Teresia Amalia Karolina Josefina Antoinetta von Sachsen-Altenburg. Als sie Prinz August, den jüngeren Bruder von Oscar II., heiratete, wurde sie auch in Schweden Prinzessin.

Kung Carl XVI Gustaf

(1946–)

Carl XVI Gustaf besuchteden Toten Wasserfall im Jahr 1996. Er nahm an einer Zeremonie zum 200. Jahrestag der Katastrophe teil, die den Storforsen verstummen liess. Als Carl Gustaf als Prinz geboren wurde, erhielt er den Titel Herzog von Jämtland. Als er 1973 König wurde, gab er den Titel zurück. Der König hat Jämtland viele Male besucht.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Illustration – essdesign.se.

Senast uppdaterad 3 maj 2024