Historia

Döda Fallet är både historia och framtid.

Döda Fallet – Sveriges genom tidernas största naturkatastrof – är en del av del av vårt gemensamma historiska arv, vilket är både fascinerande och fruktansvärt samt sticker ut i svensk historia. Denna otroliga och sanna historia kan du läsa mer om här på hemsidan.

Döda Fallet är idag en unik geologisk bildning och resultatet av en mans – Vildhussens – försök att år 1796 leda om vattnet, vilket gick katastrofalt fel då en hela sjön tömdes. Döda Fallet ger oss därmed inte bara kunskap om den tidens ideologi, utan även insikt om industrialiseringens konsekvenser idag.

Det var också här i Döda Fallet som den internationellt erkände geologen Gerard De Geer under tidigt 1900-tal lyckades med att datera istidens avsmältning i Sverige.

Döda Fallet är unikt på flera sätt, inte minst som en brygga mellan en svunnen tid och en högteknologisk framtid. Det låter spännande, näst intill omöjligt – men Döda Fallet har i alla tider varit ett centrum för entreprenörer och människor som drivit utveckling och experiment långt utöver det vanliga.

Från 2014 pågår här ett arbete med att nominera Döda Fallet till UNESCOs världsarvslista över platser så unika och värdefulla att bevara!

Välkommen att besöka Döda Fallet!

Senast uppdaterad 19 februari 2020