Historia

Hur Storforsen blev till Döda fallet på 1700-talet.