Storforsen

Storforsen hade länge varit ett problem för de som bodde uppströms Indalsälven. Timret som flottades bröts sönder i fallet, laxen hindrades från att vandra längre upp i älven och det fanns en dröm om att skapa en vattenled ända från Östersjön upp till Storsjön.

Efter många år av utredningar, påbörjade och avslutade försök att gräva en kanal förbi fallet, tröttnade bönderna uppströms fallet och tog saken i egna händer. De bildade ett bolag och anställde en arbetsledare, Magnus Huss, för att gräva kanalen. Vad bolaget saknade i ingenjörskunskap och geologisk kompetens, kompenserade de med handlingskraft.

Natten den 6 juni 1796 bröt det påbörjade kanalbygget genom en sandås och på ett par timmar tömdes den 20 km2 stora Ragundasjön och Storforsen blev Döda Fallet. Den flodvåg som sköljde ned i Indalsälvens dalgång rev med sig hus, båtar, träd, kvarnar, sågar, bryggor och fiskeanläggningar.

Den största katastrofen i modern tid i Sverige var ett faktum. De rättsprocesser som sedan följde saknar motstycke i vårt land. Först efter 200 år kunde ärendet avslutas.

Senast uppdaterad 29 april 2019