Välkommen till Döda Fallet

Vårfloden dånade i Storforsen. Men plötsligt blev det tyst. Idag finns här grytor som ingen lagar mat i och djur som ser med öronen.

Storforsen var ett hinder. Timret, som skulle flottas till sågverken vid kusten, bröts sönder i fallet. Laxen kunde inte vandra längre upp i älven. Många hade också en dröm om att kunna åka båt från Östersjön ända till Storsjön.

Smart idé blev katastrof

Bönder, som bodde ovanför vattenfallet, anställde en man som hette Magnus Huss som projektledare för att gräva en kanal där timmer skulle flottas.

Planen var att en liten del av vattnet i Indalsälven skulle ta en lugnare väg, genom en grusås, förbi Storforsen. Men en juninatt 1796, när vårfloden var ovanligt kraftig, gav grusåsen vika och Ragundasjöns vatten vällde genom kanalbygget.

Våldsam flodvåg

Vattnet drog med sig skog, hus, lador, sågverk och vägar. Ragundasjön tömdes på fyra timmar!

Döda laxar hängde i träden efteråt, men märkligt nog dödades ingen människa den natten. Däremot dog flera efteråt, när jord rasade från de höga kanterna längs den nya flodfåran.

Jättegrytor i sten

I Döda Fallet finns flera runda fördjupningar eller hål i berget. Det är jättegrytor. De bildades när strömmande vatten fick stenar och grus att snurra runt, runt på samma ställe i tusentals år.

På 1800-talet såg man rost på berget längst ner i området där fallet varit. Då testade man att bryta järnmalm. Det var för lite järn för att vara lönsamt, men gruvhålet finns kvar.

Insektsjägare som ser med öronen

Är du här i skymningen kanske du ser en skugga fladdra till i ögonvrån. I Döda Fallet, och i skogen omkring, trivs flera arter av fladdermöss. De jagar insekter på natten. En grupp fladdermöss kan sätta i sig en hel hink med mygg och knott på en enda natt.

Fladdermössen sänder ut signaler, toner så höga att vi människor inte kan höra dem. Med hjälp av ekot från signalen ”ser” fladdermössen sina byten.

Ekot funkar bäst på nära håll. På lite längre håll använder fladdermössen sina ögon.

Precis som vi använder fladdermössen alla sina sinnen för att lösa livets uppgifter.

Hemliga kartor

Det är mycket stenar i Döda Fallet, men det finns faktiskt spännande växter också – minst 150 olika mossor och många blommor.

Och så finns det lavar. Många lavar växer direkt på stenarna. Titta lite närmare på någon sten. Kanske ser du ett mönster som ser ut nästan som en karta över olika länder. Det är en lav som heter just kartlav. Det finns en variant som är gulgrön och en som är grå.

Text är publicerad med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Foto: Roger Strandberg.

Senast uppdaterad 21 december 2021