Vildhussen

”Vision och djärvhet blev kallelse för fiske, skogsbruk och industri” – orden är skrivna för Magnus Huss, ”Vildhussen”, född Måns Månsson 1755 i Boda, Torps område i Medelpad.

Magnus Huss anställdes som chef för projektet vars syfte var att leda om vattnet genom en kanal för att skapa en flottningsbar timmerväg och samtidigt sänka nivån på Ragundasjön.

Redan 1766 lät Jacob Stenius, en prästson från Finland att undersöka Indalsälven,
som varken kunde användas som en transportväg för båtar eller timmerflottning, eftersom det stora vattenfallet var så högt att virket splittrades mitt itu.
Stenius uttryckte en försiktig optimism, dock med vissa reservationer inför projektet, men invånarna i Ragunda och Stugun ansåg att det var nödvändigt. 
Varför invånarna ansåg att det var nödvändigt var för att få farbara vattenvägar i händelse av ett eventuellt krig, för att flotta timmer och för att få ett bättre laxfiske samt ny odlingsbar jordbruksmark.

Gustav III gav sitt tillstånd till att gräva, vilket inleddes i sinom tid.
År 1793 var Magnus Huss således redo att genomföra projektet. Efter en period av tre år var katastrofen ett faktum. Vattenmängden var denna vår ovanligt stor och natten den sjätte juni, 1796, brast en fördämning vid åsen där kanalgrävningen ägde rum. Ragundasjön blev till en gigantisk flodvåg som mynnade ut vid kusten i Sundsvall (nuvarande Midlanda), och kvar blev Döda Fallet.

Vildhussen hade lyckats, eller rättare sagt misslyckats med att slutföra det uppdrag som skulle omtalas som den största naturkatastrofen i svensk historia – Döda Fallet.
I den första tidningsartikel som publicerades på katastrofen kunde läsas ”Följande ovanliga och hemska händelse förtjänar uppmärksamheten hos allmänheten och deras klagan”.

Året efter katastrofen hittades Vildhussen drunknad i Indalsälven, hans döda kropp hittades i Liden. I historia, myter och legender har han fortsatt att leva på som Vildhussen.

Det rättsliga förfarandet kring katastrofen tog nästan 200 år att lösa med den sista rättegången 1975. Högsta domstolen konstaterades att ingen befanns ansvarig för katastrofen och att det var sannolikt att katastrofen skulle ha inträffat i alla fall, förr eller senare.

Var Vildhussen en misslyckad affärsman eller en djärvt och modig entreprenör? Eller var han blott en bricka i spelet för högre makter?

Senast uppdaterad 16 december 2019