Naturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen av skyddade naturområden och de kan skapas för att bevara den biologiska mångfalden, för att upprätthålla och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande form av skydd, och en sådan kan bildas för att skydda värdefulla kulturlandskapsområden.

Länsstyrelsen hanterar miljöskyddet i Döda Fallet. Administrationen sköts av den svenska Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen är också ansvarig för de statliga spår med broar, vindskydd och för märkning av sommarleder. Lederna är viktiga för säkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden.

Kommunen äger marken utanför naturreservatet och området sköts också av kommunen.

Läs mer om Döda Fallets naturreservat på Länsstyrelsen i Jämtland Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 april 2019