Naturreservat och projekt Geopark Mid Sweden

Döda Fallet är både historia och framtid, här kan du läsa mer om fallet.