Fladdermöss i Döda Fallet

I Döda Fallets naturreservat bor det flertalet arter av fladdermöss. En oerhört stor mängd med ett flertal oidentifierade arter. Miljön är mycket speciell i Döda Fallet. Här finner du urskog, äldre jordbruksmark, tallskog, gran och björk. Alla fladdermöss är fridlysta i Sverige sedan 1986.

Senast uppdaterad 22 december 2023