Gästundersökning 2019/Guest survey 2019

Hjälp oss att bli ett ännu bättre resmål – svara på vår gästenkät!
Help us become a better travel destination – answer our survey!

Gästundersökning 2019

Du som svarar har chans att vinna presentkort för hotellweekends,
stugvistelser, fiskekort, entrébiljetter, greenfee, campingveckor
m m. Nyttja presentkorten för 2020 själv, eller ge bort i present!
Uppge din mailadress i formuläret nedan så kommer en gästenkät inom kort. Dina svar är anonyma och vi kommer inte att använda adressen till annat, utan raderar den efter genomförd undersökning.

Gästenkäten genomförs inom Jämtland Härjedalen Turisms projekt ”Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen” med stöd från Länsstyrelsen Jämtlands län och EU:s Jordbruksfond. Frågor: info@jht.se

Tack för att du hjälper oss att bli ett ännu bättre resmål att
besöka!

Guest survey 2019

Help us become a better travel destination by answering questions about your stay and win overnight stays, fishing permits, entries, greenfees and more. Use the gift cards yourself or give it away to friends or relatives.
By giving us your mail-adress in the form below you will get a survey to fill out. We will not use your address for marketing and it will be erased after use in the survey.

The survey is being conducted within a regional development project for creating visitor service for the future with support from the EU Agricultural fund and the County of Jämtland. Questions? info@jht.se


Thank you for helping us become a better travel destination!


Vilken InfoPoint befinner du dig vid?/ At what InfoPoint are you now? * (obligatorisk)
Vilken InfoPoint befinner du dig vid?/ At what InfoPoint are you now?


Logotyper för Jämtland Härjedalen turism, Länsstyrelsen och EU
Senast uppdaterad 20 juni 2019