20 september 2021 till 23 september 2021 kl. 19.00-21.00

Rädda Barnen bjuder in till webbsändningar - Stopp min kropp

Under den 20-23 september kommer Rädda Barnen att sända fyra digitala seminarier för vuxna, med start kl. 19. Rädda Barnen kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter samt ha samtal med olika samhällsaktörer och experter.

Seminarieprogram

Att delta är helt gratis och du väljer själv hur mycket du vill engagera dig och när.

20 september Att prata med barn om kroppen, gränser och samtycke

Hur kan vi kan prata med barn i olika åldrar om vad som är okej och inte och hur ser vi till att de som utsätts för övergrepp får hjälp? Samtal om hur enskilda vuxna och samhället i stort kan arbeta på ett bättre sätt för att förebygga, upptäcka och hantera våld och sexuella övergrepp mot barn.

21 september Att jobba i skolan med kroppen och gränser

Vilket ansvar har skolan när det gäller att prata om kroppen, känslor och gränser? Samtal om möjligheter att aktivt arbeta med att göra dessa ämnen pratbara i skolan samt diskussioner kring eventuella utmaningar och vad som kan vara till hjälp i arbetet.

22 september: Att skydda barn från våld och övergrepp på nätet

Hur ger vi barn de verktyg de behöver för att orientera sig på ett tryggt sätt i en värld online? Samtal om hur vuxna kan göra sig tillgängliga för barn, vad vuxna kan göra om barn blir utsatta och vad som egentligen är lagligt och inte.

23 september: Hur skapar vi en trygg idrott och fritid?

Trots genomtänkta värdegrunder och engagerade ledare så förekommer det att barn och unga blir utsatta för våld och övergrepp, både inom och utanför föreningslivet. Samtal om hur viktiga vuxna kan göra ämnet om våld pratbart och därmed bidra till att barn och unga vågar berätta om något har hänt.

Mer information och anmälan

Rädda Barnens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information och en länk där du kan anmäla dig!

Senast uppdaterad 10 september 2021