Riktlinjer för evenemang

Har du ett evenemang på gång? Välkommen att skicka in ditt evenemang till hos på det här formuläret >>

Genom att skicka in ditt evenemang intygar du att du godkänt följande riktlinjer:

Riktlinjer för evenemang

Evenemangskalendern ska inriktas på det som rör aktiviteter i Ragunda kommun. För att registrera ditt evenemang läs igenom riktlinjerna. Kriterier för det som publiceras är följande.

Evenemanget

  • ska vara publikt
  • ska vara öppet för allmänheten
  • ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten
  • ska äga rum i Ragunda kommun
  • vara oss tillhanda via webbformulär minst 5 vardagar före evenemangsdatumet, men gärna så tidigt som möjligt.

Evenemangskalendern är inte ett forum för:

  • Måltider och/eller pubar och restauranger. Detta kan läggas in under Mat och dryck. Undantag: När måltiden är ett speciellt helgfirande eller då måltiden är en underordnad del av ett evenemang.
  • Religiös verksamhet såsom andakt, bön, gudstjänster, musikgudstjänster, friluftsgudstjänster eller missionerande. Konserter, föredrag och liknande klassas som evenemang även i en kyrka och platsar i evenemangskalendern.
  • Föreningsmöten, årsmöte, konferenser eller träffas och lära sig något är normalt sett inte att betrakta som ett evenemang. Undantag kan göras om tillexempel ett föredrag är öppet för allmänheten.
  • Demonstrationer, manifestationer, opinionsbildning, bidragsinsamling och politiska partiers möten och informationsträffar tillexempel valmöten, partiers träffar kring kommunala beslut och dylikt. Arrangemang som kan väcka anstöt eller som på annat sätt kan upplevas som diskriminerande eller tvivelaktig ur politiskt, religiöst eller annat perspektiv läggs inte in.

Bestämmanderätt

Observera att evenemang som publiceras ska vara av intresse för en bred publik. Ragundadalen förbehåller sig rätten att avgöra vad som är av intresse för en bred publik. Allt material godkännes av Ragundadalen före publicering.

Senast uppdaterad 9 januari 2024