Inflyttarlots till Ragundadalen

Drygt 5000 invånare fördelade på ett 50-tal byar och samhällen, med en spännvidd från 2 till strax över 1000 personer. De personerna driver i sin tur flera hundra företag, och ett hundratal föreningar. Mellan och vid alla dessa byar ligger också över 300 sjöar och tjärnar, ja där har vi Ragunda kommun i ett nötskal.

Och delad glädje är som bekant dubbel glädje, så vi jobbar aktivt för att få fler att flytta hit. Under de tre senaste åren har alla byar inventerats för att hitta hus som skulle kunna användas mera, och helst bebos permanent.

De inventeringarna har skett via byföreningar och samordnats av kommunen, och hittills lett till cirka 500 brevutskick till fastighetsägare. Detta med syftet att väcka tanken att det kanske finns möjlighet för dem själva att vistas där mera eller i bästa fall flytta dit. Om det inte är aktuellt kan det istället sås ett frö till en eventuell försäljning.

Fastigheter på landsbygden är nu betydligt mer åtråvärda än vad de var för bara några år sedan. Parallellt med inventeringen håller det på att byggas upp ett nätverk med byombud, som med sin person- och lokalkännedom är en bra hjälp till exempel när någon söker bostad eller lokal för att kunna etablera sig i bygden.

Så om du är allmänt intresserad, eller umgås med tankar att flytta till vår bygd; bli inte avskräckt av att det knappt finns några hus till salu på de officiella kanalerna. Det finns en marknad bortom Hemnet.

Antingen fyller du i kontaktformuläret för vår länsövergripande kampanj Ta Steget, eller så tar du kontakt direkt med vår samordnare och inflyttarlots Lars Blixt, 072-2476167, lars.blixt@ragunda.se

Senast uppdaterad 22 december 2023